9.12.2020

KATE-hankkeen syksy ja loppua kohti täydellä ryminällä

Syksy on kulunut KATE-hankkeella rauhallisesti ja maltillisesti. Korona tilanne ei juurikaan ole näkynyt hankkeessa muuten kuin lisääntyneenä etätyönä. Asiakkaita olemme tavanneet sekä kasvokkain että verkossa, aivan kuten hankesuunnitelmaan on kirjattu. Toki kasvokkain tavatessa pidetään huoli asetetuista ohjeistuksista. 

Yrityksen perustamisneuvontaa on tehty ympäri Etelä-Savoa. Yrityskehittäjä on keskustellut yrittäjyyttä harkitsevien kanssa yrityksen perustamisesta ja antanut vinkkejä mm. asiakashankintaan, verotukseen ja markkinointiin liittyen. Toivottavasti työ tuottaa tulosta ja kohta olisi uusia maahanmuuttajien perustamia yrityksiä Mikkelissä ja Savonlinnassa. 


KATE on järjestänyt korttikoulutuksia totuttuun malliin. Koulutusten suosio on pysynyt samana verrattuna aikaan ennen koronaa. KATE-hanke tarjosi asiakkailleen pääsyn kahteen venäjän kieliseen hygieniapassikoulutukseen. Koulutuksesta vastasi ESEDU. Koulutuksiin osallistui yhteensä 17 henkilöä, heistä kaikki suorittivat kokeen hyväksytysti.

KATE järjesti hygieniapassikoulutuksen arabiaksi tulkattuna. Arabiaksi järjestettyyn hygieniapassi koulutukseen osallistui 34 henkilöä, heistä 32 pääsi kokeen läpi hyväksytysti.


Olemme jatkaneet yhteistyötä paikallisten verkostojen kanssa. Verkostoyhteistyö on ollut hankkeelle erittäin tärkeä väylä tavoittaa asiakkaita ja luoda yhtenäisempää palvelukenttää hankkeen kohderyhmälle. Pakolaistaustaisten ohjaus-hankkeen kanssa pidettiin työnhakuinfo Valmennuskeskus Publicin maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille verkon välityksellä. Olemme jatkaneet yhteistyötä myös Uusille Urille -hankkeen kanssa. Tämän yhteistyön tuloksena pääsimme kontaktoimaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun kv-opiskelijoita sähköisten kanavien kautta. Alkuvuoteen 2021 on suunnitteilla Uusille Urille-hankkeen pelillisten menetelmien kokeilu KATE-hankkeen asiakasryhmän kanssa. Teemana on oman osaamisidentiteetin tunnistaminen. Uusille Urille -hanke lanseeraa myös pakohuonepelin työnhakuun liittyvällä teemalla. Pakopelin suunnittelee taitava Katariina Kovanen Kova Productionista.


Työllisyyspalveluiden Koordi-hankkeen kautta saimme tiedon savonlinnalaisesta Kasvupolku työhön -hankkeesta. Kasvupolku työhön-hankkeen toteuttajat ovat SamiEdu, Savonlinnan Toimintakeskus ry ja Pieksämäeltä Bovallius-Palvelut Oy. Kasvupolun kanssa yhteistyö on vasta alkanut, mutta näemme yhteistyön hyvänä väylänä juurruttaa KATE-hankkeen menetelmiä osaksi Etelä-Savolaista palvelukenttää.


Savonlinnalaisen Mahku-hankkeen kanssa olemme jatkaneet tiivistä ja antoisaa yhteistyötä sekä työllisyyden että yrittäjyyden edistämiseksi. 


KATE-hanke esitteli toimintaansa tämän vuoden International Mikkeli Day (IMD) tapahtumassa. IMD järjestettiin tänä vuonna verkossa ja se oli osa DigiSYKE-viikkoa. Valitettavasti esittelystä ei ole vielä tallennetta.


Olemme saaneet myös kansainvälistä näkyvyyttä, kun UNESCO-UNEVOC International Centre for technical and Vocational Education and Training (teknillisen ja ammatillisen koulutuksen kansainvälinen keskus) esitteli hankkeemme nettisivuillaan.


Kun asiakkuus lopetetaan, keräämme anonyymin loppupalautteen asiakkailta. Tänä syksynä lopettaneista asiakkaista 25% olivat erittäin tyytyväisiä ja 58% tyytyväisiä, valitettavasti 17% olivat erittäin tyytymättömiä. Kyseiset vastaajat ovat saaneet apua työnhakuun liittyvissä asioissa (92%) ja yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa (25%). Vastaajista 59% oli loppupalautetta antaessa työttömiä. Meille on mahdollisuus jättää myös sanallista palautetta:


“Olet Suomessa, on tärkeää seurata henkilöä, jolla on kokemusta, esimerkiksi (Kate Project). oppia suomen kieltä suojellaksesi itseäsi!. Kiitos”


“Kannattaisi laajentaa hanketta etelä-savon alueelta koko Suomen alueelle. Jotta mahollisimman moni pääsisi hankeen piiriin. Ja asioissa voisi olla hyvä myös konkreettisesti olla apuna ja antaa neuvoja ja ohjeita paremmin.”


Syksyn aikana olemme aloittaneet loppuseminaarin suunnittelun; paikka, aika ja suurin osa puhujista on jo varmistunut. Loppuseminaari pidetään, jos epidemia tilanne sen sallii, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiloissa Mikkelissä 24.3.2021. Jos epidemia tilanne on huolestuttava, olemme valmistautuneet järjestämään tilaisuuden webinaarina. Luvassa on laaja-alaista ja mielenkiintoista keskustelua maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisestä Etelä-Savossa. Tiedotamme seminaarista enemmän myöhemmin.


29.9.2020

Väliwebinaari 31.08.2020 - Kansainvälisten tulijoiden työllistäminen: hyviä käytäntöjä ja haasteita

Hankkeen väliseminaari pidettiin korona tilanteen takia kokonaan verkossa. Seminaarin oli tarkoitus olla jo keväällä 2020, mutta sattuneesta syystä kokoontumisia ja tapahtumia peruttiin, meidän seminaari niiden mukana. Alle olemme kirjoittaneet seminaarin kulusta ja omista tuntemuksistamme.

Webinaarissa kansainvälisten tulijoiden työllistämistä käsiteltiin erilaisista näkökulmasta ja eri toimijoiden lähtökohdista käsin; toimenpiteiden ja palveluiden lähtökohtana on yhteiskunnan väistämätön kansainvälistyminen. Webinaarin alussa käytiin läpi KATE-hankkeen toimenpiteet ja tulokset.

Seuraavaksi oli ELYn Irja Sokan vetämä paneelikeskustelu “Maahanmuuttajien työllistäminen Etelä-Savossa”. Keskustelu jäi ainakin tiimiläisten ajatuksiin. Siinä kuului yrittäjän, työnantajan ja asiantuntijoiden näkökulma. Ravintola- ja siivousalan todellinen työvoimapula selvisi varmasti kaikille kuulijoille.


Paneelikeskustelun jälkeen saimme kuulla puheenvuorot Suomen yrittäjien ja Turun yliopiston edustajilta liittyen maahanmuutajien yrittäjyyteen. Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai nosti esiin, että joissain tilanteissa maahanmuuttaneilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin perustaa oma yritys, sillä työllistymismahdollisuudet ovat niin pienet. 


Käytännön vinkkejä maahanmuuttajien työllistämiseen meille kertoi TE-palveluiden edustaja ja Anna Mahdollisuus hankkeen projektipäällikkö. Anna Mahdollisuus hankkeesta voit käydä lukemassa lisää täältä.


Kruununa webinaarille toimi hankkeen kolmen asiakkaan puheenvuorot. Mielenkiintoisista ja konkreettisista asiakastarinoista kävi ilmi, että työllistymis- ja opintopolut ovat kyseisillä asiakkailla olleet erilaiset, mutta lopputulos kullekin on ollut henkilökohtainen voitto. Asiakastarinat kuultiin kolmesta eri paikasta (oppilaitos, työpaikka ja toimisto), mistä aiheutui pieniä teknisiä ongelmia. Näistä kuitenkin selvittiin ja otamme tästä opiksemme tulevaa loppuseminaaria varten. Erään asiakkaan valmistelema rakennusalan sanasto suomi-arabia, johon ei kuitenkaan webinaarissa riittänyt aika:


Rakennusalan sanasto suomi-arabia
¨


Kaiken kaikkiaan webinaari oli mielestämme onnistunut, saman käsityksen saa myös saamastamme palautteesta. Pieniä teknisiä ongelmia ilmeni webinaarin loppupuolella, mutta kai se on sitä nykyaikaa ja varsinkin tätä etätyön aikaa.


“Maahanmuuttajataustaiset yrittäjät tarvitsisivat oman fooruminsa kysymystensä käsittelyyn. Maahanmuuttajayrittäjien tilanteesta ei puhuta kovinkaan paljon. ” 


“Suomen yrittäjien tekemä kysely oli mielenkiintoinen. Maahanmuuttajayrittäjien tilanteeesta ei puhuta kovinkaan paljon. Maahanmuuttajataustaiset yrittäjät tarvitsisivat oman fooruminsa kysymystensä käsittelyyn.” 


Toivottavasti KATE-hankkeen loppuseminaari ensi vuoden maaliskuussa voidaan pitää perinteisesti jossain mukavassa paikassa ja pääsemme keskustelemaan kasvokkain. 


Jos haluat palata webinaarin tunnelmiin tai et päässyt osallistumaan, voit katsoa tallenteen webinaarista täältä.


Mukavaa syksyn jatkoa kaikille :) 18.6.2020

YRITTÄJÄ – muista pyytää apua

Koronatilanne Suomessa on vaikuttanut moneen yritykseen. Kauppa ei käy entiseen malliin, mutta kustannukset
ovat kuitenkin pysyneet samana. Vaikka moni yritys on nyt vaikeuksissa, niin ei pidä jäädä yksin murehtimaan
asiaa.
Onneksi yrittäjille on tarjolla maksutonta neuvontaa tässä vaikeassa taloustilanteessa.
Myös valtio on luonut uusia tukimuotoja yrittäjille. Näitä palveluita kannattaa nyt hyödyntää. 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy palvelee maksuttomassa puhelinnumerossa 010 340 3080 arkisin kello 8-16
Mikkelin alueen yrityksiä. Numeroon voi soittaa ja kysellä myös valtakunnallisista yrityksien tuista,
miten niitä haetaan ja mitä muuta yritys voisi tehdä toiminnan vakauttamiseksi. 
Esimerkiksi ravintoloille on avattu väliaikainen tuki kesäkuun alussa. Tuki koostuu kahdesta toisiaan
täydentävästä osasta, joita on mahdollista saada kumpaakin. 

1. Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Tämä tarkoittaa kohtuullista hyvitystä niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.  
Tukea myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista
menoista.  Hyvityksen määrä on 15 % euromääräisestä myyntiin perustuvasta vertailuluvusta. 
Hyvitys suoritetaan pääsääntöisesti ilman hakemusta, taustatietona käytetään yrityksen verottajalle ilmoittamaa
tietoa (arvonlisäverotus). 

2. Tuki uudelleentyöllistämiseen 

Tämä tarkoittaa tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa
edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden.Tuki myönnetään ja maksetaan yrityksen hakemuksesta.
Tuen saa käyttöön jo ennen kuin yritys on maksanut työntekijän palkan tai henkilöstöpalveluyrityksen laskun.   

Lisäksi on kuntakohtainen yksinyrittäjän toimintatuki.
Tuki on suuruudeltaan 2000 € hakijaa kohti. Tukea haetaan yrityksen YTJ-rekisteriin merkitystä kotikunnasta. 
Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.  
Lisää erilaisista tuista voit lukea myös www.mikseimikkeli.fi/korona-info/ sivuilta ja
englanniksi http://tempo.humak.fi/a-six-step-list-for-entrepreneurs-in-corona-crisis/
Älä jää haasteinesi yksin – ota yhteyttä. 

Kirsi Mättölä 
Yrityskehittäjä 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy 

kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Hankkeen esittely

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä on tapahtunut negatiivinen luonnollinen väestönmuutos, eli kuolleisu...