9.12.2020

KATE-hankkeen syksy ja loppua kohti täydellä ryminällä

Syksy on kulunut KATE-hankkeella rauhallisesti ja maltillisesti. Korona tilanne ei juurikaan ole näkynyt hankkeessa muuten kuin lisääntyneenä etätyönä. Asiakkaita olemme tavanneet sekä kasvokkain että verkossa, aivan kuten hankesuunnitelmaan on kirjattu. Toki kasvokkain tavatessa pidetään huoli asetetuista ohjeistuksista. 

Yrityksen perustamisneuvontaa on tehty ympäri Etelä-Savoa. Yrityskehittäjä on keskustellut yrittäjyyttä harkitsevien kanssa yrityksen perustamisesta ja antanut vinkkejä mm. asiakashankintaan, verotukseen ja markkinointiin liittyen. Toivottavasti työ tuottaa tulosta ja kohta olisi uusia maahanmuuttajien perustamia yrityksiä Mikkelissä ja Savonlinnassa. 


KATE on järjestänyt korttikoulutuksia totuttuun malliin. Koulutusten suosio on pysynyt samana verrattuna aikaan ennen koronaa. KATE-hanke tarjosi asiakkailleen pääsyn kahteen venäjän kieliseen hygieniapassikoulutukseen. Koulutuksesta vastasi ESEDU. Koulutuksiin osallistui yhteensä 17 henkilöä, heistä kaikki suorittivat kokeen hyväksytysti.

KATE järjesti hygieniapassikoulutuksen arabiaksi tulkattuna. Arabiaksi järjestettyyn hygieniapassi koulutukseen osallistui 34 henkilöä, heistä 32 pääsi kokeen läpi hyväksytysti.


Olemme jatkaneet yhteistyötä paikallisten verkostojen kanssa. Verkostoyhteistyö on ollut hankkeelle erittäin tärkeä väylä tavoittaa asiakkaita ja luoda yhtenäisempää palvelukenttää hankkeen kohderyhmälle. Pakolaistaustaisten ohjaus-hankkeen kanssa pidettiin työnhakuinfo Valmennuskeskus Publicin maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille verkon välityksellä. Olemme jatkaneet yhteistyötä myös Uusille Urille -hankkeen kanssa. Tämän yhteistyön tuloksena pääsimme kontaktoimaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun kv-opiskelijoita sähköisten kanavien kautta. Alkuvuoteen 2021 on suunnitteilla Uusille Urille-hankkeen pelillisten menetelmien kokeilu KATE-hankkeen asiakasryhmän kanssa. Teemana on oman osaamisidentiteetin tunnistaminen. Uusille Urille -hanke lanseeraa myös pakohuonepelin työnhakuun liittyvällä teemalla. Pakopelin suunnittelee taitava Katariina Kovanen Kova Productionista.


Työllisyyspalveluiden Koordi-hankkeen kautta saimme tiedon savonlinnalaisesta Kasvupolku työhön -hankkeesta. Kasvupolku työhön-hankkeen toteuttajat ovat SamiEdu, Savonlinnan Toimintakeskus ry ja Pieksämäeltä Bovallius-Palvelut Oy. Kasvupolun kanssa yhteistyö on vasta alkanut, mutta näemme yhteistyön hyvänä väylänä juurruttaa KATE-hankkeen menetelmiä osaksi Etelä-Savolaista palvelukenttää.


Savonlinnalaisen Mahku-hankkeen kanssa olemme jatkaneet tiivistä ja antoisaa yhteistyötä sekä työllisyyden että yrittäjyyden edistämiseksi. 


KATE-hanke esitteli toimintaansa tämän vuoden International Mikkeli Day (IMD) tapahtumassa. IMD järjestettiin tänä vuonna verkossa ja se oli osa DigiSYKE-viikkoa. Valitettavasti esittelystä ei ole vielä tallennetta.


Olemme saaneet myös kansainvälistä näkyvyyttä, kun UNESCO-UNEVOC International Centre for technical and Vocational Education and Training (teknillisen ja ammatillisen koulutuksen kansainvälinen keskus) esitteli hankkeemme nettisivuillaan.


Kun asiakkuus lopetetaan, keräämme anonyymin loppupalautteen asiakkailta. Tänä syksynä lopettaneista asiakkaista 25% olivat erittäin tyytyväisiä ja 58% tyytyväisiä, valitettavasti 17% olivat erittäin tyytymättömiä. Kyseiset vastaajat ovat saaneet apua työnhakuun liittyvissä asioissa (92%) ja yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa (25%). Vastaajista 59% oli loppupalautetta antaessa työttömiä. Meille on mahdollisuus jättää myös sanallista palautetta:


“Olet Suomessa, on tärkeää seurata henkilöä, jolla on kokemusta, esimerkiksi (Kate Project). oppia suomen kieltä suojellaksesi itseäsi!. Kiitos”


“Kannattaisi laajentaa hanketta etelä-savon alueelta koko Suomen alueelle. Jotta mahollisimman moni pääsisi hankeen piiriin. Ja asioissa voisi olla hyvä myös konkreettisesti olla apuna ja antaa neuvoja ja ohjeita paremmin.”


Syksyn aikana olemme aloittaneet loppuseminaarin suunnittelun; paikka, aika ja suurin osa puhujista on jo varmistunut. Loppuseminaari pidetään, jos epidemia tilanne sen sallii, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiloissa Mikkelissä 24.3.2021. Jos epidemia tilanne on huolestuttava, olemme valmistautuneet järjestämään tilaisuuden webinaarina. Luvassa on laaja-alaista ja mielenkiintoista keskustelua maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisestä Etelä-Savossa. Tiedotamme seminaarista enemmän myöhemmin.


Hankkeen esittely

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä on tapahtunut negatiivinen luonnollinen väestönmuutos, eli kuolleisu...