11.12.2019

KATE-hanke Turussa

Kate-hankkeen BenchMarking-matka Turkuun 26.-27.11.2019

KATE-tiimi Turun kaupungin konserninhallinnon tiloissaTurussa maahanmuuttajia auttavaa työtä on tehty jo pitkään ja hankkeita maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi on paljon. Toki Turussa on väestöä muutenkin enemmän kuin esimerkiksi Mikkelissä, mutta myös vieraskielisten määrä on suhteessa korkealla; vuoden 2018 lopulla vieraskielisiä oli 21 894 henkilöä, eli 11,4% koko väestöstä, kun taas Mikkelissä vuoden 2018 lopulla vieraskielisiä oli 4743, mikä on 3,28% koko väestöstä. 

Kate-hanke lähti etsimään toimivia käytäntöjä tuotavaksi hankkeen toiminta-alueelle Etelä-Savoon, jotta maahanmuuttajien työllistyminen saataisiin nousuun. Vierailtaviksi kohteiksi valikoituivat SIMHE-hanke, TEMPO-hanke, SOTE silta-hanke, ABOA NOVA-hanke, Anna mahdollisuus-hanke, sekä Turun Osaamiskeskus

Vierailumme aikana saimme käydä monia antoisia keskusteluja osaavien ja motivoituneiden ammattilaisten kanssa. Toimintaperiaatteita on luonnollisesti erilaisia; toiset keskittyvät ryhmämuotoisiin toimintoihin kun taas toiset tekevät työtään yksilön näkökulmasta. Tavoite on kaikilla kuitenkin sama; osaamisen todentaminen, työelämävalmiuksien parantaminen ja lopulta mahdollisesti myös työllistyminen. 

Kate-hanke sai matkaltaan paljon uutta intoa, uusia ajatuksia ja konkreettisia työkaluja työllistymisen tukemiseen.
Tässä muutamia poimintoja:
Mitä opittu?
Hyöty asiakkaalle:
Pienin ja konkreettisin askelin eteneminen työnhaussa, esimerkiksi kotitehtävät
Pieniä onnistumisen kokemuksia ja omatoimisuuden lisääminen
Vinkkejä digitaitojen kehittämiseen
omatoimisuuden lisääminen
Vinkkejä kielitaidon kehittämiseksi
omatoimisuuden lisääminen
Vinkkejä hyödynnettävistä materiaaleista
onnistuneempi ja monipuolisempi ohjaus
Vinkkejä eri toimijoista ja tahoista
onnistuneempi ja monipuolisempi ohjaus, verkostoyhteistyö
Vinkkejä työkokeilujen ja -harjoittelujen hyödyntämiseksi
kontakteja ohjattavalle

Kiitokset sanottiin toki jo paikan päällä, mutta haluamme kiittää meidät vastaanottaneita tahoja myös tässä:
iso kiitos Mikkelin porukalta! 
Hankkeen esittely

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä on tapahtunut negatiivinen luonnollinen väestönmuutos, eli kuolleisu...